1. Należy zrezygnować całkowicie ze smażenia i używania rozgrzanych olejów.

Smażenie obniża wartość odżywczą, niszczy le­cytynę niezbędną do zrównoważenia tłuszczów i czyni pożywienie trudniejszym do strawienia. Wysoka temperatura podczas smaże­nia i gotowania w olejach zmienia skład chemiczny produktów i nie jest praktyką bezpieczną. Jest to jedna z głównych przyczyn tworzenia się cholesterolu, zwapnienia naczyń krwionoś­nych i chorób serca.

 

2. Nie należy jeść, dopóki nie odczuwa się silnej potrzeby spożycia najprostszego pokarmu.

Często siadamy do stołu tylko dlatego, że nadeszła pora posiłku – mimo, że nie odczuwamy głodu. Trzeba zerwać z tym złym przyzwyczajeniem. Najlepiej trawimy wte­dy, gdy jedzenie poprzedzone jest wyraźnym uczuciem głodu.


3. Nie wolno się przejadać.

Nadmiar jedzenia szkodzi zdrowiu.


4. Należy dokładnie przeżuwać pokarmy.

Dokładne przeżuwanie zwiększa skuteczność trawienia. Wydobywamy w ten sposób z po­żywienia maksimum wartości odżywczych.


5. Z posiłku należy zrezygnować w okolicznościach takich jak
:

Ból fizyczny, wzburzenie emocjonalne, brak łaknienia, prze­ziębienie, przegrzanie, choroba. Każdy z tych stanów sygnalizu­je potrzebę wypoczynku, ciepła, spokoju lub czegoś innego niż je­dzenie, po którym następuje związanie w układzie pokarmowym znacznej ilości energii i krwi.

Najczęściej tym, czego potrzebujemy najbardziej jest odpoczynek. Spożyty pokarm wiąże energię po­trzebną do jego strawienia, pobudzając przy tym do pracy wiele or­ganów wewnętrznych. Mogą upłynąć długie godziny, zanim ener­gia pochodząca z pożywienia stanie się dla nas dostępna.


6. W jaki sposób braki i błędy dietetyczne wywołują choroby?

Wszystkie komórki ludzkiego ciała są przystosowane do używania energii wewnętrznej i składników odżywczych pochodzenia zewnętrz­nego (doprowadzanych przez krew i płyn śródmiąższowy) w ramach różnych funkcji fizjologicznych.
Komórka nie może prawidłowo wypełniać swoich zadań – a w szczególności wytwarzać właściwych sobie białek -jeżeli nie otrzymuje odpowiednich minerałów, których wymaga jej struktura.

Komórki osłabione niedoborami mineralnymi (przeważnie wielora­kimi) stają się ogniwem w łańcuchu różnych procesów mogących pro­wadzić do uszkodzenia kodu DNA w jądrze komórkowym lub innych groźnych anomalii. Funkcjonalne załamania zachodzą zwykle w ko­mórkach tworzących konstytucjonalne słabe tkanki, w których niewiel­kie zakłócenia funkcji mogą być przyczyną poważnych konsekwencji -takich jak: choroby degeneracyjne (np. astma), choroby nerek, roze­dma płuc, nowotwory i choroby układu krążenia.

Soki są skutecznym środkiem profilaktycznym i antidotum na wszy­stkie problemy zdrowotne, których podłożem jest niedobór składników odżywczych, mają bowiem w swoim składzie odpowiednie substancje zapobiegające powstawaniu procesów chorobowych lub pomagające je zahamować.