Tokeny cyfrowe i Blockchain w biznesieW tym artykule zbadano ekonomię tokenów cyfrowych oraz to, jak rządy i firmy wykorzystują blockchain do przyjęcia tokenów cyfrowych. Tokeny cyfrowe to rodzaj kryptowaluty, która reprezentuje jednostkę wartości. Mogą być używane do reprezentowania aktywów, takich jak towary, akcje lub punkty lojalnościowe. Istnieje szereg korzyści związanych z tokenami cyfrowymi, w tym poprawa przejrzystości, możliwość tworzenia nowych modeli biznesowych i możliwość pozyskania funduszy na projekt. Istnieją również zagrożenia związane z używaniem tokenów cyfrowych, w tym zwiększona zmienność cen i ryzyko, że token nie będzie w pełni zgodny z prawem. Kiedy rządy i firmy chcą przyjąć tokeny cyfrowe, pierwszym krokiem jest decyzja o tym, jaki rodzaj blockchaina zastosować. Mogą wybrać emisję tokenów na istniejącym wcześniej blockchainie lub wdrożyć własny blockchain.

Korzyści wynikające z zastosowania tokenów cyfrowych

Istnieje szereg korzyści związanych z wykorzystaniem cyfrowych tokenów, w tym: Cyfrowe tokeny mogą zostać wdrożone w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu poprawy przejrzystości. Ułatwia to przedsiębiorstwom śledzenie przedmiotów w trakcie ich przemieszczania się w łańcuchu dostaw. Aby stworzyć nowe modele biznesowe.

Obejmuje to tworzenie zdecentralizowanych modeli biznesowych, które są bardziej odporne niż modele scentralizowane. Aby stworzyć nowe modele ekonomiczne dla konkretnych branż. Tokeny mogą być używane do nagradzania klientów. Można to wykorzystać, aby zachęcić do powtarzalnego biznesu. Aby zebrać fundusze na projekt. Jest to szczególnie przydatne, jeśli projekt ma wymagania dotyczące zgodności z przepisami, ponieważ pozwala tokenowi być w pełni zgodnym z przepisami. Aby zwiększyć płynność, ponieważ aktywa mogą być przedmiotem obrotu w mniejszych ilościach.

Jak firmy wykorzystują blockchain do przyjęcia cyfrowych tokenów

Blockchain to rodzaj rozproszonej księgi, która rejestruje i przechowuje transakcje dokonywane za pomocą cyfrowych tokenów. Jest bezpieczny, przejrzysty i zdecentralizowany. Oznacza to, że jest znacznie trudniejszy do zhakowania, jest dostępny dla każdego z połączeniem internetowym i nie jest kontrolowany przez tylko jedną stronę.

To sprawia, że jest to atrakcyjna opcja dla zarządów i firm, które chcą przyjąć tokeny cyfrowe. Jeśli firma chce przyjąć tokeny cyfrowe, pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, który typ blockchaina należy wykorzystać. Istnieje wiele różnych opcji, w tym publiczne i dozwolone blockchainy. Po podjęciu decyzji, który blockchain należy wykorzystać, następnym krokiem jest emisja tokenów. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić:

Emisja tokenów na wcześniej istniejącym blockchainie. Można to zrobić poprzez hostowanie blockchaina na istniejącej sieci. Oznacza to, że będzie istniała niewielka opłata za korzystanie z blockchaina. Na przykład rządy coraz częściej korzystają z Ethereum, publicznego blockchaina, który jest szeroko stosowany do wdrażania tokenów cyfrowych.